Korištenje Pravila sa komercijalnim fondovima

Tokom rada sa Commerce Funds vjerojatno ćete naići na potrebu da ih kombinirate sa Pravilima (Rules) kako bi postigli razinu fleksibilnosti koja je potrebna pri izradi web stranice.

Drupal platforma za dostavu hrane

Building a food delivery platform with Drupal Commerce and Commerce Funds.

Ubercart - implementacija brojača artikala u košarici

Tutorial about how to implement a cart item counter for ubercart in drupal 7.

Implementacija plus i minus buttona u Ubercart košaricu

In this tutorial we will see how to implement a plus and minus button in ubercart cart. It provides a better UX on desktop and mobile.

Implementacija prilagođenih formi

In this tutorial we will see how to implement a custom form in drupal 8. Implementing custom forms is a basic if you want to get fully customizable HTML code and make a lot of sens if you are working with toolkit such as bootstrap.